Skapande förskola

SKROT  

Musik, teknik och uppfinning!

Barnen ser våra musikinstrument som de uppfinningar och innovationer som de är. Och ofta börjar de tänka på vad de själva vill bygga och kanske på vilka uppfinningar som de vill göra i framtiden!

Skapande förskola:

-SKROT tips trix och spel (förskola samt åk F-3)

HÄR ÄR EN PDF MED ALL TEXT om tips trix och spel  skapandeförskolaenbarttipstrixochspelförslagmedskrotnov2019

Kopplat till ämnen: •Musik•Bild•Teknik•Matematik•Slöjd•Svenska

annamartinskrot

-Sagokoffert Riddaren utan namn och Petter och hans fyra getter. För förskola och åk F-3.

HÄR ÄR EN PDF MED ALL TEXT om Riddaren SKROTförskolariddaren2020

Ett  tittskåp med en annat sorts berättande. Musik, film och projicering stödjer innehållet.

Vi visar på vikten av att läsa och vad man kan göra för fantastiska saker med böcker-berättelser-sagor och musik.

Kopplat till ämnen: Svenska: Barns berättande, språk och kommunikation. Samt teknik, musik, slöjd.

Riddaren-liggande-a4

Riddaren trailer nr 2

-Fortbildning för pedagoger i instrumentbyggen och ljuduppfinningar.

-SKROT-Blueprints. Konsert där vi inspirerar till egna byggen genom att spela på ännu fler skrotmusikinstrument.

Kopplat till ämnen: •Musik•Bild•Teknik•Matematik•Slöjd•Svenska

Skrotvykortlitenstorlek

Trailer för föreställningen SKROT-Blueprints:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx

Texten nedanför gäller för 2019/2020

Tyg och otyg som skapande förskola

Vi gör workshops i skrotinstrumentbyggen både med barn och för pedagoger som fortbildning.

Vi har spelat Tyg och otyg under ca 50 speldagar hittills.

Tyg och otyg  har varit med i pilotprojektet som kulturrådet initierade om att testköra skapande FÖRskola i verkligheten.

I samband med föreställningarna har vi även gjort fortbildningar i skrotinstrumentbyggen, för pedagoger i förskolan.

tygochotygscenbildmörklagd

Tyg och otyg

Musikgruppen SKROTs Sagoallsång för de minsta barnen, med Anna, Martin och Hans.

Med oss har vi vår musiksagokoffert med musik, saga, slöjd och teknik.

Vi spelar på vanliga musikinstrument som blockflöjter, dragspel, ukulele, gitarr, munspel, okarina och på våra Skrot-musikinstrument väskdobro, yxflöjt vattenkanneklarinett och såg.

Genom våra skrotinstrument vill vi inspirera till att göra egna uppfinningar och musikinstrument både hemma och på förskolorna.

”Tyg och otyg” har två beståndsdelar:

Den ena är att man får vara med och sjunga och spela i sagoallsångdelen.

Mittendelen är den populära och kända sagan, ”Petter och hans fyra getter” av Einar Norelius , som fått ny musik i folkmusikstil,

med i den stora sagokofferten har vi roliga teknikgrejer som förstärker sagan, ljus, textil och broderad rekvisita,

skrotinstrument, mm,

Tyg och otyg är både igenkänning och nytt.

https://youtu.be/uMy_strf8RA

https://youtu.be/gcoYQB6TOQI

Anna Cederquist blockflöjter munspel mm

Martin Harborg okarina ukelele vattenkanneklarinett mm

Hans Nilsson dragspel, väskdobro mm

http://www.skrotmusik.se @skrotmusik