Förskola workshops och konserter

(fd, Skapande förskola. Tyvärr finns inte skapande förskola längre från Kulturrådets sida.)

Vi fortsätter såklart att spela och göra workshops med förskolor!

Tex, Konserten:

SKROT Tips trix och spel

och olika former av workshops och projekt som passar just förskolor. tex, Moving-Musical playground.

SKROT  

Här är pdf med den nyast texten: skapandeFÖRSKOLAklarjan2020

Musik, teknik och uppfinning!

Barnen ser våra musikinstrument som de uppfinningar och innovationer som de är. Och ofta börjar de tänka på vad de själva vill bygga och kanske på vilka uppfinningar som de vill göra i framtiden!

SKROT Tips trix och spel

Skapande skola-projekt för förskola.

-Första träff med inspiration och introduktion till skrotkursen: SKROT Tips trix och spel.

———————————————————–

SKROT tips och trix och spel

annamartinskrot

Med Anna Cederquist och Martin Harborg i SKROT.

Skrotmusiktips och trixinslag.

Ur vår SKROTs sagokoffert plockar vi upp visar och spelar på våra skrotinstrument ger tips vad de själva kan bygga.

Samt sånger med rörelser som passar åldern på barnen.

SKROTs skrotmusikinstrument öppnar dörrarna in till fenomenet musikinstrument och de blir synliga som de fantastiska uppfinningar som musikinstrument är.

Inspiration att börja uppfinna och göra egna musikinstrument och spela på dem.

-Du kan också bygga vilket musikinstrument som helst.

Workshops:

 

Efter den inledande introduktionen så får barnen själva bygga på instrument och prova på våra skrotinstrument.

Med hjälp av tipsen och pedagogiskt material så bygger pedagoger och barn själva vidare tillsammans något eller flera egna musikinstrument och spelar på dem.

Instruktionsfilmerna som musikgruppen SKROT spelat in, finns smidigt på SKROTs youtubekanal, skrotmusik och består av bygginstruktioner och låtar att spela med till.

Bakgrund:

Musikinstrumentbyggen med barn är fortsatt och har varit musikgruppen SKROTs verksamhet under hittills 10 år 2020. Med skapande skola projekt som en del av vår verksamhet sedan 2014.

Anna Cederquist och Martin Harborg har en bakgrund som pedagoger med ca 22 års yrkesverksamhet med barn och unga inom ämnena musik och teknik i grundskola, gymnasium, gymn,särskola, kulturskola. Har pedagogexamen från Musikhögskolan i Piteå-97, samt flera påbyggnadskurser i allt från musikproducent till drama och rytmik på Musikhögskolan i Malmö, dessutom lärarlegitimation i alla stadier.

Kopplingar:

Eleverna får se musikinstrumenten som de uppfinningar och innovationer som de var och är.

Och ofta börjar de tänka på vilka uppfinningar som de vill göra i framtiden!

Kopplingar till dessa ämnen:

  • Musik•Bild•Teknik•Matematik•Slöjd•Svenska

 

Texter ur Lgr 18 som stämmer in på projektet.

se fet stil nedan mest:

Mål Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

– förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och

– förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.

– förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Upplägg skapande förskola 2020/2021.

SKROT tips trix och spel.

Vi visar och spelar på skrotinstrument tipsar hur de kan bygga själva. och rörelsesånger och skoj.

SKROT tips trix och spel

Med Anna Cederquist och Martin Harborg i SKROT.

Skrotmusiktips och trixinslag.

Ur vår SKROTs sagokoffert plockar vi upp visar och spelar på våra skrotinstrument ger tips vad de själva kan bygga.

Samt sånger med rörelser som passar åldern på barnen.

SKROTs skrotmusikinstrument öppnar dörrarna in till fenomenet musikinstrument och de blir synliga som de fantastiska uppfinningar som musikinstrument är.

Inspiration att börja uppfinna och göra egna musikinstrument och spela på dem.

-Du kan också bygga vilket musikinstrument som helst.

 

Kan bokas över hela läsåret 2020/2021.

Åldersgrupp: primärt 3-5 år,

Teknik och spec;

Rum på förskola/skola/bibliotek mm. Justerbart smidigt upplägg. Ingen mörkläggning.

——————————————————————–

LÄNKAR: Hemsida:  http://www.skrotmusik.se

Instagram: https://instagram.com/skrotmusik/

Facebook: https://www.facebook.com/skrotmusik/

SKROTs youtube-kanal https://www.youtube.com/channel/UCwPUt5LS9dF0Gq6cSFqASGw/featured

Svtprogrammet Sverige! Där får man se lite från vår verkstad och vi pratar och spelar. Svtplay: https://www.svtplay.se/video/23469738/sverige/sverige-sasong-22-avsnitt-4-1?info=visa&start=auto

 

Kontakt: Anna Cederquist 0706-722793 och Martin Harborg skrotmusik@gmail.com

Äldre text nedanför:

Skapande förskola:

-SKROT tips trix och spel (förskola samt åk F-3)

HÄR ÄR EN PDF MED ALL TEXT om tips trix och spel  skapandeförskolaenbarttipstrixochspelförslagmedskrotnov2019

Kopplat till ämnen: •Musik•Bild•Teknik•Matematik•Slöjd•Svenska

annamartinskrot

-Sagokoffert Riddaren utan namn och Petter och hans fyra getter. För förskola och åk F-3.

HÄR ÄR EN PDF MED ALL TEXT om Riddaren SKROTförskolariddaren2020

Ett  tittskåp med en annat sorts berättande. Musik, film och projicering stödjer innehållet.

Vi visar på vikten av att läsa och vad man kan göra för fantastiska saker med böcker-berättelser-sagor och musik.

Kopplat till ämnen: Svenska: Barns berättande, språk och kommunikation. Samt teknik, musik, slöjd.

Riddaren-liggande-a4

Riddaren trailer nr 2
 
 
 

-Fortbildning för pedagoger i instrumentbyggen och ljuduppfinningar.

-SKROT-Blueprints. Konsert där vi inspirerar till egna byggen genom att spela på ännu fler skrotmusikinstrument.

Kopplat till ämnen: •Musik•Bild•Teknik•Matematik•Slöjd•Svenska

Skrotvykortlitenstorlek

Trailer för föreställningen SKROT-Blueprints:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx

Texten nedanför gäller för 2019/2020

Tyg och otyg som skapande förskola

Vi gör workshops i skrotinstrumentbyggen både med barn och för pedagoger som fortbildning.

Vi har spelat Tyg och otyg under ca 50 speldagar hittills.

Tyg och otyg  har varit med i pilotprojektet som kulturrådet initierade om att testköra skapande FÖRskola i verkligheten.

I samband med föreställningarna har vi även gjort fortbildningar i skrotinstrumentbyggen, för pedagoger i förskolan.

tygochotygscenbildmörklagd

Tyg och otyg

Musikgruppen SKROTs Sagoallsång för de minsta barnen, med Anna, Martin och Hans.

Med oss har vi vår musiksagokoffert med musik, saga, slöjd och teknik.

Vi spelar på vanliga musikinstrument som blockflöjter, dragspel, ukulele, gitarr, munspel, okarina och på våra Skrot-musikinstrument väskdobro, yxflöjt vattenkanneklarinett och såg.

Genom våra skrotinstrument vill vi inspirera till att göra egna uppfinningar och musikinstrument både hemma och på förskolorna.

”Tyg och otyg” har två beståndsdelar:

Den ena är att man får vara med och sjunga och spela i sagoallsångdelen.

Mittendelen är den populära och kända sagan, ”Petter och hans fyra getter” av Einar Norelius , som fått ny musik i folkmusikstil,

med i den stora sagokofferten har vi roliga teknikgrejer som förstärker sagan, ljus, textil och broderad rekvisita,

skrotinstrument, mm,

Tyg och otyg är både igenkänning och nytt.

https://youtu.be/uMy_strf8RA

https://youtu.be/gcoYQB6TOQI

Anna Cederquist blockflöjter munspel mm

Martin Harborg okarina ukelele vattenkanneklarinett mm

Hans Nilsson dragspel, väskdobro mm

http://www.skrotmusik.se @skrotmusik