Skapande skola och skapande förskola..

Skapande skola text:

texten om PDF-2020/2021 Klicka på länken nedanför för att hämta pdf.

skapandeskolagrundskolaklar2020

Skapande förskola text: texten om PDF-2020/2021 Klicka på länken nedanför för att hämta pdf.

skapandeFÖRSKOLAklarjan2020

Skapande skola kommer här, se om förskola nedan:

———-

SKROT

Musik, teknik, uppfinning. 2020/2021

SKAPANDE SKOLA målgrupp primärt åk F-6

SKAPANDE FÖRSKOLA se eget info, material.

texten om PDF-2020/2021 Klicka på länken nedanför för att hämta pdf.

skapandeskolagrundskolaklar2020

Skrotvykortlitenstorlek

Musikgruppen SKROT har under sina 10 år 2020, jobbat med skapande skola projekt och konserter där de bygger och spelar på skrotinstrument. För läsåret 2020/2021 kommer SKROT att ha två olika huvudinriktningar på sina workshops för grundskolan. Med möjlighet till justeringar i innehållet i samarbete med skola/kommun/uppdragsgivare.

Program för skola:

-WS1: SKROT-skrotinstrumentbygge 2.0

Workshop med och om skrotinstrument samt om hur instrument är uppbyggda. Vi bygger på, testar och spelar på skrotinstrument. Musik på skrotinstrument.  2.0 är en vidareutveckling av vår originalworkshop med skrotinstrumentbyggen.

-WS2: -SKROT-programmering och musikmaskiner.

Workshop med musik, musikmaskiner och programmering. Åk F-6.

-Bygga musikmaskiner i form av en bana med pusselbitar och experimenterar med ljud. Sedan använder vi ljuden när vi bygger våra musikmaskiner.

Vi bygger ihop och programmerar en ljud/musikmaskin med hjälp av analog programmering där man lär sig grundprinciper om programmering, ett datalogiskt tänkande.

-Introduktion: inledande inspirationsträff med skrotmusik för alla på skolan och introduktion till skrotkursen: Inspirationsträffen är tänkt som antingen inspiration inför workshops eller som avslutning av workshop-perioden, då med möjlighet att spela tillsammans och/eller att se alla skrotinstrument vi har med oss och spelar på.

Beskrivning av innehåll: Inspirationsträffen innehåller utdrag ur eller hela konserten – SKROT-Blueprints. SKROT-Blueprints är en uppfinnings-musikföreställning med otroligt rolig, cool och bra musik! SKROT spelar på akustiska musikinstrument-uppfinningar och olika elektroniska instrument. Du får inspiration till att uppfinna egna saker och musikinstrument som du kan spela på. https://skrotmusik.wordpress.com/skrot-blueprints Trailer för SKROT-Blueprints: https://youtu.be/UhDb-MRTV1U

Kopplingar till ämnen:

Eleverna får se musikinstrumenten som de uppfinningar och innovationer som de var och är.

Och ofta börjar de tänka på vilka uppfinningar som de vill göra i framtiden!

Kopplingar till dessa ämnen:

  • Musik•Bild•Teknik•Matematik•Slöjd•Svenska

Bidra till elevernas förståelse för hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper och konstarter. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön.

Bakgrund:

Musikinstrumentbyggen med barn är fortsatt och har varit musikgruppen SKROTs verksamhet under hittills 10 år 2020. Med skapande skola projekt som en del av vår verksamhet sedan 2014. Anna Cederquist och Martin Harborg har en bakgrund som pedagoger med ca 22 års yrkesverksamhet med barn och unga inom ämnena musik och teknik i grundskola, gymnasium, gymn,särskola, kulturskola. Har pedagogexamen från Musikhögskolan i Piteå-97, samt flera påbyggnadskurser i allt från musikproducent till drama och rytmik på Musikhögskolan i Malmö, dessutom lärarlegitimation i alla stadier.

Mer bakgrunds info;

SKROT med Anna Cederquist och Martin Harborg på Cederquist Harborg production AB är ett av få företag i Sverige som kombinerar innovation, kultur, musik, teknik och pedagogik.

Med musikgruppen SKROT spelar Anna och Martin konserter och gör workshops på festivaler, bibliotek, kommuner, förskola-skola och skapande skola-projekt.

Musikgruppen SKROT jobbar med pedagogisk verksamhet i förskolor/skolor för barn från 5 till 16 år.

Workshops i skrotinstrumentbyggen och undervisning i hur alla instrument i världen är uppbyggda, samt musikmaskinsbyggen. Samt Elektrobroderi.

Musikgruppen SKROT spelar även konserten SKROT-Blueprints som inspirerar till att uppfinna egna saker och musikinstrument som du kan spela på.

xxxxx

Vi har jobbat med skapande skola projekt på många skolor och i många kommuner sedan 2014.

Här är ett urval:

Malmö stad område söder under tre år, samt flera andra skolor i Malmö. Lunds kommun flera kommnala skolor. BMSL skolan i Lund. Trelleborgs kommun, Kävlinge kommun, Staffanstorps kommun, Ystads kommun, Åtvidaberg, Örebro, Varberg, Vellinge.

Här finns fler: https://skrotmusik.wordpress.com/skrots-samarbetspartners-och-uppdragsgivare/

Texter ur läroplanen Lgr 18 som stämmer in på våra projekt.

-”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.”

-”Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”

-”Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. ”

-”Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik.

Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.”

-”Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.”

-”I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.”

-”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.

En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.”

-”Skapande och estetiska uttrycksformer • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama. • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.”

”Förskoleklassen• Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker”

Förskola:

Texter ur Lgr 18 som stämmer in på projekten för förskola.

Mål  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

– förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och

– förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.

– förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

 

Länkar:  Hemsida: http://www.skrotmusik.se

Instagram: https://instagram.com/skrotmusik/

Facebook: https://www.facebook.com/skrotmusik/

Youtube: https://youtu.be/UhDb-MRTV1U Youtubekanal med filmer.

———-

Film om riddaren utan namn-föreställningen: https://youtu.be/IZskfxnN7YI

——-

Trailer för föreställningen SKROT-Blueprints:

Elspade från SKROT-Blueprints:

Sweet dreams från SKROT-Blueprints:

————-

Musikgruppen Skrot på Makerdays i Göteborg Oktober 2017

https://youtu.be/2i1AOIS3pvE

Hösten 2016 spelade vi med Malmö symfoniorkester, offentliga familjekonserter och skolkonserter. https://youtu.be/KwLzP8SRhnY

Konsert på Malmö-Live som avslutning på skapande skola-projekt i Malmö.

Five Foot Two https://youtu.be/TeiCJI-PJUk

Workshop på Vattenhallen LTH i Lund. https://youtu.be/k5dfO0Tj1m4

Byggfilmer

Kazoo https://www.youtube.com/watch?v=8-581wchicI

Ht-2019 Konsert tillsammans med Musica Vitae Musik i syd i Växjö. Samt workshops på utvandrarnas hus.

Länk från oss fås i vändande mail. skrotmusik@gmail.com

Kontakta oss så berättar vi mer. Om budget och upplägg, tex,.

Referenser finns.

Maila oss att ni vill ha något av SKROTs skapade skola projekt så kan vi sätta av dagar till er preliminärt.

Skicka gärna ett inledande mail med namn och telnr så ringer vi eller mailar tillbaka.

skrotmusik@gmail.com

/SKROT genom Anna Cederquist 0706-722793 och Martin Harborg 0706-722741

TILL HIT:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Skapande FÖRskola

Skapande förskola text: texten om PDF-2020/2021 Klicka på länken nedanför för att hämta pdf.

skapandeFÖRSKOLAklarjan2020

SKROT Tips trix och spel

Skapande skola-projekt för förskola.

-Första träff med inspiration och introduktion till skrotkursen: SKROT Tips trix och spel.

———————————————————–

SKROT tips och trix och spel

annamartinskrot

Med Anna Cederquist och Martin Harborg i SKROT.

Skrotmusiktips och trixinslag.

Ur vår SKROTs sagokoffert plockar vi upp visar och spelar på våra skrotinstrument ger tips vad de själva kan bygga.

Samt sånger med rörelser som passar åldern på barnen.

SKROTs skrotmusikinstrument öppnar dörrarna in till fenomenet musikinstrument och de blir synliga som de fantastiska uppfinningar som musikinstrument är.

Inspiration att börja uppfinna och göra egna musikinstrument och spela på dem.

-Du kan också bygga vilket musikinstrument som helst.

Workshops:

 

Efter den inledande introduktionen så får barnen själva bygga på instrument och prova på våra skrotinstrument.

Med hjälp av tipsen och pedagogiskt material så bygger pedagoger och barn själva vidare tillsammans något eller flera egna musikinstrument och spelar på dem.

Instruktionsfilmerna som musikgruppen SKROT spelat in, finns smidigt på SKROTs youtubekanal, skrotmusik och består av bygginstruktioner och låtar att spela med till.

Bakgrund:

Musikinstrumentbyggen med barn är fortsatt och har varit musikgruppen SKROTs verksamhet under hittills 10 år 2020. Med skapande skola projekt som en del av vår verksamhet sedan 2014.

Anna Cederquist och Martin Harborg har en bakgrund som pedagoger med ca 22 års yrkesverksamhet med barn och unga inom ämnena musik och teknik i grundskola, gymnasium, gymn,särskola, kulturskola. Har pedagogexamen från Musikhögskolan i Piteå-97, samt flera påbyggnadskurser i allt från musikproducent till drama och rytmik på Musikhögskolan i Malmö, dessutom lärarlegitimation i alla stadier.

Kopplingar:

Eleverna får se musikinstrumenten som de uppfinningar och innovationer som de var och är.

Och ofta börjar de tänka på vilka uppfinningar som de vill göra i framtiden!

Kopplingar till dessa ämnen:

  • Musik•Bild•Teknik•Matematik•Slöjd•Svenska

 

Texter ur Lgr 18 som stämmer in på projektet.

se fet stil nedan mest:

Mål Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

– förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och

– förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.

– förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Upplägg skapande förskola 2020/2021.

SKROT tips trix och spel.

Vi visar och spelar på skrotinstrument tipsar hur de kan bygga själva. och rörelsesånger och skoj.

SKROT tips trix och spel

Med Anna Cederquist och Martin Harborg i SKROT.

Skrotmusiktips och trixinslag.

Ur vår SKROTs sagokoffert plockar vi upp visar och spelar på våra skrotinstrument ger tips vad de själva kan bygga.

Samt sånger med rörelser som passar åldern på barnen.

SKROTs skrotmusikinstrument öppnar dörrarna in till fenomenet musikinstrument och de blir synliga som de fantastiska uppfinningar som musikinstrument är.

Inspiration att börja uppfinna och göra egna musikinstrument och spela på dem.

-Du kan också bygga vilket musikinstrument som helst.

 

Kan bokas över hela läsåret 2020/2021.

Åldersgrupp: primärt 3-5 år,

Teknik och spec;

Rum på förskola/skola/bibliotek mm. Justerbart smidigt upplägg. Ingen mörkläggning.

——————————————————————–

LÄNKAR: Hemsida:  http://www.skrotmusik.se

Instagram: https://instagram.com/skrotmusik/

Facebook: https://www.facebook.com/skrotmusik/

SKROTs youtube-kanal https://www.youtube.com/channel/UCwPUt5LS9dF0Gq6cSFqASGw/featured

Svtprogrammet Sverige! Där får man se lite från vår verkstad och vi pratar och spelar. Svtplay: https://www.svtplay.se/video/23469738/sverige/sverige-sasong-22-avsnitt-4-1?info=visa&start=auto

 

Kontakt: Anna Cederquist 0706-722793 och Martin Harborg skrotmusik@gmail.com

TILL HIT.

xxxxxx

Äldre text.

Du kan plocka något även ur denna nedanför om så önskas.

Texter  som pdf: Länkar här

skapandeskolaochförskola2020SKROT

SKROTförskolariddaren2020

skapandeförskolaenbarttipstrixochspelförslagmedskrotnov2019

SKROT  

Musik, teknik och uppfinning!

Barnen ser våra musikinstrument som de uppfinningar och innovationer som de är. Och ofta börjar de tänka på vad de själva vill bygga och kanske på vilka uppfinningar som de vill göra i framtiden!

Skapande skola:

-Workshop i skrotinstrumentbyggen. Åk F-6.

-Workshop med musik, musikmaskiner och programmering. Åk F-6.

-Fortbildning för pedagoger i instrumentbyggen och ljuduppfinningar.

– SKROT-Blueprints. Konsert där vi inspirerar till egna byggen genom att spela på ännu fler skrotmusikinstrument.

Kopplat till ämnen: •Musik•Bild•Teknik•Matematik•Slöjd•Svenska

Skrotvykortlitenstorlek

Trailer för föreställningen SKROT-Blueprints:

Skapande skola (åk F-3 samt förskola)

-Sagokoffert Riddaren utan namn och Petter och hans fyra getter. För förskola och åk F-3.

Ett slags tittskåp med en annat sorts berättande. Musik, film och projicering stödjer innehållet.

Vi visar på vikten av att läsa och vad man kan göra för fantastiska saker med böcker-berättelser-sagor och musik.

Kopplat till ämnen: Svenska: Barns berättande, språk och kommunikation. Samt teknik, musik, slöjd.

Riddaren-liggande-a4

Riddaren trailer nr 2

Skapande förskola: (samt åk F-3)

-SKROT tips trix och spel

en mindre inspirationskonsert inför förskolans egna byggprojekt.

Kopplat till ämnen: •Musik•Bild•Teknik•Matematik•Slöjd•Svenska

annamartinskrot

-Fortbildning för pedagoger i instrumentbyggen och ljuduppfinningar.

xxxxxx

Kontakta oss så berättar vi mer. Om budget och upplägg, tex,.

Referenser finns.

Maila oss att ni vill ha något av SKROTs skapade skola projekt så kan vi sätta av dagar till er preliminärt.

Skicka gärna ett inledande mail med namn och telnr så ringer vi eller mailar tillbaka.

skrotmusik@gmail.com

/SKROT genom Anna Cederquist 0706-722793 och Martin Harborg 0706-722741 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PDF för 2019/2020 här nedanför:

Ladda hem pdf här:

skapandeskola2019SKROT

SKROT-

Musik, teknik, uppfinning.

SKAPANDE SKOLA målgrupp primärt åk F-6 tre program

SKAPANDE FÖRSKOLA två program

skrotskapandeskola2018

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SKAPANDE SKOLA målgrupp primärt åk F-6

Tre program för skola:

 

-SKROT-programmering och musikmaskiner. 

Workshop med musik, musikmaskiner och programmering. Åk F-6.

-Bygga musikmaskiner i form av en bana med pusselbitar och experimenterar med ljud. Sedan använder vi ljuden när vi bygger våra musikmaskiner.

Vi bygger ihop och programmerar en ljud/musikmaskin med hjälp av analog programmering där man lär sig grundprinciper om programmering, ett datalogiskt tänkande.

En lektion 1 h

-SKROT-skrotinstrumentbygge 

Workshop i skrotinstrumentbyggen med eget byggande, och om hur alla instrument i världen är uppbyggda.

En lektion 1 h

-Konserten – SKROT-Blueprints

Musikgruppen SKROT spelar konserter med levande musik på skrotinstrument för både små och stora barn och vuxna. Upp till 300 personer per konsert beroende på lokal.

SKROT-Blueprints är en ny uppfinnings-musikföreställning med otroligt rolig, cool och bra musik!

SKROT spelar på akustiska musikinstrument-uppfinningar och olika elektroniska instrument.

Du får inspiration till att uppfinna egna saker och musikinstrument som du kan spela på.

https://skrotmusik.wordpress.com/skrot-blueprints

Trailer för föreställningen SKROT-Blueprints: https://youtu.be/UhDb-MRTV1U

ca 40 min

Skrotvykortlitenstorlek

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kopplingar:

Eleverna får se musikinstrumenten som de uppfinningar och innovationer som de var och är.

Och ofta börjar de tänka på vilka uppfinningar som de vill göra i framtiden!

Kopplingar till dessa ämnen:

  • Musik•Bild•Teknik•Matematik•Slöjd•Svenska

Syften:

Använda sig av datalogiskt tänkande.

Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.

Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Text ur Lgr 11: Undervisningen ska bidra till elevernas förståelse för hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper och konstarter. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SKAPANDE FÖRSKOLA två program
Riddaren utan namn  -musik, berättande, broderi och ljus.

Riddaren-final
Riddaren utan namn  är en föreställning baserad på
Cornelia Funkes bok med samma namn.

En berättelse med musik, animerade broderier,
projectionmapping-augmented reality film
med blommor och riddare mm, samt elektrobroderi.

Sagan berättas med helt ny och även väldigt gammal folkmusik och tidig musik.
Bland musikerna hör du Anna Cederquist live.
Fredrik Bock, Jens Ulvsand och Olof Göthlin mfl, medverkar på inspelade filmer.

Bokens lekfulla illustrationer är gjorda av Kerstin Meyer.
Hennes bilder är inspirerade av Bayuextapetens uttryck.
Det är även de nygjorda grannlåtsbroderierna och yllebroderierna av Anna Cederquist. Broderierna är fotograferade och sedan animerade, till sist blir de projicerade och tar sin plats i scenografin.
Bayeuxtapeten är ett 17 meter långt tyg från medeltiden där broderierna är som seriestrippar långt före någon serietidning.

Kostymer är utvecklade och sydda utifrån skånes och dalarnas folkliga dräkter med influenser från medeltid, renässans samt programmering och elektrobroderi.

https://skrotmusik.wordpress.com/riddaren-utan-namn/
Film om riddaren utan namn-föreställningen:
https://youtu.be/IZskfxnN7YI

xxxxx

Tyg och otyg

Slöjd, svenska och musik.

-Föreställningen Tyg och otyg

-Workshop/fortbildning för pedagoger i instrumentbyggen och ljuduppfinningar.

Tyg och otyg

Musikgruppen SKROTs Sagoallsång för de minsta barnen.

Med oss har vi vår musiksagokoffert med musik, saga, slöjd och teknik.

Vi spelar på vanliga musikinstrument och på våra Skrot-musikinstrument väskdobro, yxflöjt vattenkanneklarinett och såg.

Genom våra skrotinstrument vill vi inspirera till att göra egna uppfinningar och musikinstrument både hemma och på förskolorna.

Sagan Petter och hans fyra getter är med och har fått ny musik.

Vi gör workshops i skrotinstrumentbyggen både med barn och som fortbildning.

https://skrotmusik.wordpress.com/tyg-och-otyg/

xxxxxxx

Bakgrund:

SKROT med Anna Cederquist och Martin Harborg på Cederquist Harborg production AB är ett av få företag i Sverige som kombinerar innovation, kultur, musik, teknik och pedagogik.

Med musikgruppen SKROT spelar Anna och Martin konserter och gör workshops på festivaler, bibliotek, kommuner, förskola-skola och skapande skola-projekt.

Musikgruppen SKROT jobbar med pedagogisk verksamhet i förskolor/skolor för barn från 5 till 16 år.

Workshops i skrotinstrumentbyggen och undervisning i hur alla instrument i världen är uppbyggda, samt musikmaskinsbyggen. Samt Elektrobroderi.

Musikgruppen SKROT spelar även konserten SKROT-Blueprints som inspirerar till att uppfinna egna saker och musikinstrument som du kan spela på.

xxxxx

Vi har jobbat med skapande skola projekt på många skolor och i många kommuner sedan 2014.

Här är ett urval:

Malmö stad område söder under tre år, samt flera andra skolor i Malmö. Lunds kommun flera skolor. BMSL skolan i Lund. Trelleborgs kommun, Kävlinge kommun, Staffanstorps kommun, Ystads kommun, Åtvidaberg, Örebro, Varberg.

https://skrotmusik.wordpress.com/skrots-samarbetspartners-och-uppdragsgivare/

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Länkar:

Hemsida:  www.skrotmusik.se

Instagram:  https://instagram.com/skrotmusik/

Facebook: https://www.facebook.com/skrotmusik/

Youtube: https://youtu.be/UhDb-MRTV1U

————-

Film om riddaren utan namn-föreställningen:
https://youtu.be/IZskfxnN7YI

——-

Trailer för föreställningen SKROT-Blueprints:

https://youtu.be/UhDb-MRTV1U

Elspade från SKROT-Blueprints:

https://youtu.be/iH2b38_mmnE

Sweet dreams från SKROT-Blueprints:

https://youtu.be/YQFehy6fCQY

————-

Musikgruppen Skrot på Makerdays i Göteborg Oktober 2017

https://youtu.be/2i1AOIS3pvE

Hösten 2016 spelade vi med Malmö symfoniorkester, offentliga familjekonserter och skolkonserter.

https://youtu.be/KwLzP8SRhnY

Konsert på Malmö-Live som avslutning på skapande skola-projekt i Malmö.

Five Foot Two

https://youtu.be/TeiCJI-PJUk

Workshop på Vattenhallen LTH i Lund.

https://youtu.be/k5dfO0Tj1m4

Byggfilmer

Kazoo

https://www.youtube.com/watch?v=8-581wchicI