Skapande skola .

SKROT-
Musik, teknik, uppfinning.

skrotskapandeskola2018

SKAPANDE SKOLA målgrupp primärt åk F-6

Barnen ser våra musikinstrument som de uppfinningar och innovationer som de är. Och ofta börjar de tänka på vad de själva vill bygga och kanske på vilka uppfinningar som de vill göra i framtiden!

Skapande skola:

PDF HÄR skapandeskolaochförskola2020SKROT

-Workshop i skrotinstrumentbyggen. Åk F-6.

-Workshop med musik, musikmaskiner och programmering. Åk F-6.

-Fortbildning för pedagoger i instrumentbyggen och ljuduppfinningar.

-SKROT-Blueprints. Konsert där vi inspirerar till egna byggen genom att spela på ännu fler skrotmusikinstrument.

Kopplat till ämnen: •Musik•Bild•Teknik•Matematik•Slöjd•Svenska

Skrotvykortlitenstorlek

Trailer för föreställningen SKROT-Blueprints:

Sagokoffert Riddaren utan namn och Petter och hans fyra getter. För förskola och åk F-3.

PDF HÄR. SKROTförskolariddaren2020

Ett slags tittskåp med en annat sorts berättande. Musik, film och projicering stödjer innehållet.

Vi visar på vikten av att läsa och vad man kan göra för fantastiska saker med böcker-berättelser-sagor och musik.

Kopplat till ämnen: Svenska: Barns berättande, språk och kommunikation. Samt teknik, musik, slöjd.

Riddaren-liggande-a4

Riddaren trailer nr 2

-SKROT tips trix och spel Åk F-3

PDF HÄR skapandeförskolaenbarttipstrixochspelförslagmedskrotnov2019

en mindre inspirationskonsert inför förskolans egna byggprojekt.

Kopplat till ämnen: •Musik•Bild•Teknik•Matematik•Slöjd•Svenska

annamartinskrot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Text nedanför 2019/2020

-SKROT-skrotinstrumentbygge 

Workshop i skrotinstrumentbyggen med eget byggande, och om hur alla instrument i världen är uppbyggda.

En lektion 1 h

-Konserten – SKROT-Blueprints

Musikgruppen SKROT spelar konserter med levande musik på skrotinstrument för både små och stora barn och vuxna. Upp till 300 personer per konsert beroende på lokal.

ca 40 min

-SKROT-programmering och musikmaskiner. 

Workshop med musik, musikmaskiner och programmering. Åk F-6.

-Bygga musikmaskiner i form av en bana med pusselbitar och experimenterar med ljud. Sedan använder vi ljuden när vi bygger våra musikmaskiner.

Vi bygger ihop och programmerar en ljud/musikmaskin med hjälp av analog programmering där man lär sig grundprinciper om programmering, ett datalogiskt tänkande.

En lektion 1 h


Skapande förskola:

”Tyg och otyg” Slöjd, svenska och musik.

Föreställningen ”Tyg och otyg”

Workshop/fortbildning för pedagoger i instrumentbyggen och ljuduppfinningar.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kopplingar:

Eleverna får se musikinstrumenten som de uppfinningar och innovationer som de var och är.

Och ofta börjar de tänka på vilka uppfinningar som de vill göra i framtiden!

Kopplingar till dessa ämnen:

•Musik•Bild•Teknik•Ljudteknik•Matematik•Slöjd•Svenska

Syften:

Använda sig av datalogiskt tänkande.

Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.

Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Text ur Lgr 11: Undervisningen ska bidra till elevernas förståelse för hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper och konstarter. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön.


Kontakta oss så berättar vi mer. Om budget och upplägg, tex,.

Referenser finns maila.

Maila oss att ni vill ha SKROT som projekt så kan vi sätta av dagar till er preliminärt.

Skicka gärna ett inledande mail med namn och telnr så ringer vi eller mailar tillbaka.

skrotmusik@gmail.com

/SKROT genom Anna Cederquist 0706-722793 och Martin Harborg 0706-722741

Bakgrund:

SKROT med Anna Cederquist och Martin Harborg på Cederquist Harborg production AB är ett av få företag i Sverige som kombinerar innovation, kultur, musik, teknik och pedagogik.

Med musikgruppen SKROT spelar Anna och Martin konserter och gör workshops på festivaler, bibliotek, kommuner, förskola-skola och skapande skola-projekt.

Musikgruppen SKROT jobbar med pedagogisk verksamhet i förskolor/skolor för barn från 5 till 16 år.

Workshops i skrotinstrumentbyggen och undervisning i hur alla instrument i världen är uppbyggda, samt musikmaskinsbyggen. Samt Elektrobroderi.

Musikgruppen SKROT spelar även konserten SKROT-Blueprints som inspirerar till att uppfinna egna saker och musikinstrument som du kan spela på.