Skapande skola .

SKROT-
Musik, teknik, uppfinning.

skrotskapandeskola2018

SKROT Ny pdf med all text: skapandeskolagrundskolaklar2020

Musik, teknik, uppfinning. 2020/2021

SKAPANDE SKOLA målgrupp primärt åk F-6

SKAPANDE FÖRSKOLA se eget info, material.

Skrotvykortlitenstorlek

Musikgruppen SKROT har under sina 10 år 2020, jobbat med skapande skola projekt och konserter där de bygger och spelar på skrotinstrument. För läsåret 2020/2021 kommer SKROT att ha två olika huvudinriktningar på sina workshops för grundskolan. Med möjlighet till justeringar i innehållet i samarbete med skola/kommun/uppdragsgivare.

Program för skola:

-WS1: SKROT-skrotinstrumentbygge 2.0

Workshop med och om skrotinstrument samt om hur instrument är uppbyggda. Vi bygger på, testar och spelar på skrotinstrument. Musik på skrotinstrument.  2.0 är en vidareutveckling av vår originalworkshop med skrotinstrumentbyggen.

-WS2: -SKROT-programmering och musikmaskiner.

Workshop med musik, musikmaskiner och programmering. Åk F-6.

-Bygga musikmaskiner i form av en bana med pusselbitar och experimenterar med ljud. Sedan använder vi ljuden när vi bygger våra musikmaskiner.

Vi bygger ihop och programmerar en ljud/musikmaskin med hjälp av analog programmering där man lär sig grundprinciper om programmering, ett datalogiskt tänkande.

-Introduktion: inledande inspirationsträff med skrotmusik för alla på skolan och introduktion till skrotkursen: Inspirationsträffen är tänkt som antingen inspiration inför workshops eller som avslutning av workshop-perioden, då med möjlighet att spela tillsammans och/eller att se alla skrotinstrument vi har med oss och spelar på.

Beskrivning av innehåll: Inspirationsträffen innehåller utdrag ur eller hela konserten – SKROT-Blueprints. SKROT-Blueprints är en uppfinnings-musikföreställning med otroligt rolig, cool och bra musik! SKROT spelar på akustiska musikinstrument-uppfinningar och olika elektroniska instrument. Du får inspiration till att uppfinna egna saker och musikinstrument som du kan spela på. https://skrotmusik.wordpress.com/skrot-blueprints Trailer för SKROT-Blueprints: https://youtu.be/UhDb-MRTV1U

Kopplingar till ämnen:

Eleverna får se musikinstrumenten som de uppfinningar och innovationer som de var och är.

Och ofta börjar de tänka på vilka uppfinningar som de vill göra i framtiden!

Kopplingar till dessa ämnen:

  • Musik•Bild•Teknik•Matematik•Slöjd•Svenska

Bidra till elevernas förståelse för hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper och konstarter. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön.

Bakgrund:

Musikinstrumentbyggen med barn är fortsatt och har varit musikgruppen SKROTs verksamhet under hittills 10 år 2020. Med skapande skola projekt som en del av vår verksamhet sedan 2014. Anna Cederquist och Martin Harborg har en bakgrund som pedagoger med ca 22 års yrkesverksamhet med barn och unga inom ämnena musik och teknik i grundskola, gymnasium, gymn,särskola, kulturskola. Har pedagogexamen från Musikhögskolan i Piteå-97, samt flera påbyggnadskurser i allt från musikproducent till drama och rytmik på Musikhögskolan i Malmö, dessutom lärarlegitimation i alla stadier.

Mer bakgrunds info;

SKROT med Anna Cederquist och Martin Harborg på Cederquist Harborg production AB är ett av få företag i Sverige som kombinerar innovation, kultur, musik, teknik och pedagogik.

Med musikgruppen SKROT spelar Anna och Martin konserter och gör workshops på festivaler, bibliotek, kommuner, förskola-skola och skapande skola-projekt.

Musikgruppen SKROT jobbar med pedagogisk verksamhet i förskolor/skolor för barn från 5 till 16 år.

Workshops i skrotinstrumentbyggen och undervisning i hur alla instrument i världen är uppbyggda, samt musikmaskinsbyggen. Samt Elektrobroderi.

Musikgruppen SKROT spelar även konserten SKROT-Blueprints som inspirerar till att uppfinna egna saker och musikinstrument som du kan spela på.

xxxxx

Vi har jobbat med skapande skola projekt på många skolor och i många kommuner sedan 2014.

Här är ett urval:

Malmö stad område söder under tre år, samt flera andra skolor i Malmö. Lunds kommun flera kommnala skolor. BMSL skolan i Lund. Trelleborgs kommun, Kävlinge kommun, Staffanstorps kommun, Ystads kommun, Åtvidaberg, Örebro, Varberg, Vellinge.

Här finns fler: https://skrotmusik.wordpress.com/skrots-samarbetspartners-och-uppdragsgivare/

Texter ur läroplanen Lgr 18 som stämmer in på våra projekt.

-”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.”

-”Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”

-”Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. ”

-”Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik.

Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.”

-”Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.”

-”I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas.”

-”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.

En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.”

-”Skapande och estetiska uttrycksformer • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama. • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.”

”Förskoleklassen• Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker”

Förskola:

Texter ur Lgr 18 som stämmer in på projekten för förskola.

Mål  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

– förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och

– förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.

– förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

 

Länkar:  Hemsida: http://www.skrotmusik.se

Instagram: https://instagram.com/skrotmusik/

Facebook: https://www.facebook.com/skrotmusik/

Youtube: https://youtu.be/UhDb-MRTV1U Youtubekanal med filmer.

———-

Film om riddaren utan namn-föreställningen: https://youtu.be/IZskfxnN7YI

——-

Trailer för föreställningen SKROT-Blueprints:

Elspade från SKROT-Blueprints:

Sweet dreams från SKROT-Blueprints:

————-

Musikgruppen Skrot på Makerdays i Göteborg Oktober 2017

https://youtu.be/2i1AOIS3pvE

Hösten 2016 spelade vi med Malmö symfoniorkester, offentliga familjekonserter och skolkonserter. https://youtu.be/KwLzP8SRhnY

Konsert på Malmö-Live som avslutning på skapande skola-projekt i Malmö.

Five Foot Two https://youtu.be/TeiCJI-PJUk

Workshop på Vattenhallen LTH i Lund. https://youtu.be/k5dfO0Tj1m4

Byggfilmer

Kazoo https://www.youtube.com/watch?v=8-581wchicI

Ht-2019 Konsert tillsammans med Musica Vitae Musik i syd i Växjö. Samt workshops på utvandrarnas hus.

Länk från oss fås i vändande mail. skrotmusik@gmail.com

Kontakta oss så berättar vi mer. Om budget och upplägg, tex,.

Referenser finns.

Maila oss att ni vill ha något av SKROTs skapade skola projekt så kan vi sätta av dagar till er preliminärt.

Skicka gärna ett inledande mail med namn och telnr så ringer vi eller mailar tillbaka.

skrotmusik@gmail.com

/SKROT genom Anna Cederquist 0706-722793 och Martin Harborg 0706-722741

Äldre text nedanför:

SKAPANDE SKOLA målgrupp primärt åk F-6

Barnen ser våra musikinstrument som de uppfinningar och innovationer som de är. Och ofta börjar de tänka på vad de själva vill bygga och kanske på vilka uppfinningar som de vill göra i framtiden!

Skapande skola:

PDF HÄR skapandeskolaochförskola2020SKROT

-Workshop i skrotinstrumentbyggen. Åk F-6.

-Workshop med musik, musikmaskiner och programmering. Åk F-6.

-Fortbildning för pedagoger i instrumentbyggen och ljuduppfinningar.

-SKROT-Blueprints. Konsert där vi inspirerar till egna byggen genom att spela på ännu fler skrotmusikinstrument.

Kopplat till ämnen: •Musik•Bild•Teknik•Matematik•Slöjd•Svenska

Skrotvykortlitenstorlek

Trailer för föreställningen SKROT-Blueprints:

Sagokoffert Riddaren utan namn och Petter och hans fyra getter. För förskola och åk F-3.

PDF HÄR. SKROTförskolariddaren2020

Ett slags tittskåp med en annat sorts berättande. Musik, film och projicering stödjer innehållet.

Vi visar på vikten av att läsa och vad man kan göra för fantastiska saker med böcker-berättelser-sagor och musik.

Kopplat till ämnen: Svenska: Barns berättande, språk och kommunikation. Samt teknik, musik, slöjd.

Riddaren-liggande-a4

Riddaren trailer nr 2

-SKROT tips trix och spel Åk F-3

PDF HÄR skapandeförskolaenbarttipstrixochspelförslagmedskrotnov2019

en mindre inspirationskonsert inför förskolans egna byggprojekt.

Kopplat till ämnen: •Musik•Bild•Teknik•Matematik•Slöjd•Svenska

annamartinskrot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Text nedanför 2019/2020

-SKROT-skrotinstrumentbygge 

Workshop i skrotinstrumentbyggen med eget byggande, och om hur alla instrument i världen är uppbyggda.

En lektion 1 h

-Konserten – SKROT-Blueprints

Musikgruppen SKROT spelar konserter med levande musik på skrotinstrument för både små och stora barn och vuxna. Upp till 300 personer per konsert beroende på lokal.

ca 40 min

-SKROT-programmering och musikmaskiner. 

Workshop med musik, musikmaskiner och programmering. Åk F-6.

-Bygga musikmaskiner i form av en bana med pusselbitar och experimenterar med ljud. Sedan använder vi ljuden när vi bygger våra musikmaskiner.

Vi bygger ihop och programmerar en ljud/musikmaskin med hjälp av analog programmering där man lär sig grundprinciper om programmering, ett datalogiskt tänkande.

En lektion 1 h


Skapande förskola:

”Tyg och otyg” Slöjd, svenska och musik.

Föreställningen ”Tyg och otyg”

Workshop/fortbildning för pedagoger i instrumentbyggen och ljuduppfinningar.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kopplingar:

Eleverna får se musikinstrumenten som de uppfinningar och innovationer som de var och är.

Och ofta börjar de tänka på vilka uppfinningar som de vill göra i framtiden!

Kopplingar till dessa ämnen:

•Musik•Bild•Teknik•Ljudteknik•Matematik•Slöjd•Svenska

Syften:

Använda sig av datalogiskt tänkande.

Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.

Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Text ur Lgr 11: Undervisningen ska bidra till elevernas förståelse för hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper och konstarter. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön.


Kontakta oss så berättar vi mer. Om budget och upplägg, tex,.

Referenser finns maila.

Maila oss att ni vill ha SKROT som projekt så kan vi sätta av dagar till er preliminärt.

Skicka gärna ett inledande mail med namn och telnr så ringer vi eller mailar tillbaka.

skrotmusik@gmail.com

/SKROT genom Anna Cederquist 0706-722793 och Martin Harborg 0706-722741

Bakgrund:

SKROT med Anna Cederquist och Martin Harborg på Cederquist Harborg production AB är ett av få företag i Sverige som kombinerar innovation, kultur, musik, teknik och pedagogik.

Med musikgruppen SKROT spelar Anna och Martin konserter och gör workshops på festivaler, bibliotek, kommuner, förskola-skola och skapande skola-projekt.

Musikgruppen SKROT jobbar med pedagogisk verksamhet i förskolor/skolor för barn från 5 till 16 år.

Workshops i skrotinstrumentbyggen och undervisning i hur alla instrument i världen är uppbyggda, samt musikmaskinsbyggen. Samt Elektrobroderi.

Musikgruppen SKROT spelar även konserten SKROT-Blueprints som inspirerar till att uppfinna egna saker och musikinstrument som du kan spela på.